Ger här­lig gril­ly­ta

Leva & Bo - - Guide -

4Tri­ton­mo­del­len finns i tre fär­ger bor­deaux, sapphi­re black och pearl white. De tre se­pa­ra­ta brän­nar­na gör gril­len smi­dig att an­vän­da bå­de till den lil­la mid­da­gen och till den sto­ra grillfesten. Gjut­järns­gall­ret ger en här­lig gril­ly­ta. Tri­ton är en­kel att ren­gö­ra tack va­re ea­syclean sy­ste­met. Med de fäll­ba­ra si­do­bor­den spa­rar man myc­ket plats när man in­te gril­lar. 4 495 kro­nor.

65 × 44 cen­ti­me­ter. landmann.se.

Pris: Gril­ly­ta: In­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.