Pas­sar rök­ning & bar­be­que

Leva & Bo - - Guide -

7Gril­len som tar dig ett steg läng­re med en rad oli­ka al­ter­na­tiv. Ten­nes­see 200 är ide­a­lisk att an­vän­da till tra­di­tio­nell grill­ning, rök­ning och bar­becue. Den är en­kel att an­vän­da tack va­re ter­mo­me­tern och ett höj- och sänk­bart gal­ler. Tennesse är ock­så lätt att ren­gö­ra med ett emal­je­rat stål­gal­ler. och ett stort as­kupp­sam­lings­fat. 2 995 kro­nor.

66 × 36 cen­ti­me­ter + 36 × 18 cen­ti­me­ter.

landmann.se.

Pris: Gril­ly­ta:

In­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.