Prak­tiskt ut­rus­tad

Leva & Bo - - Guide -

8Sto­re­bror och ett li­te dy­ra­re al­ter­na­tiv i Evo­lu­tions­se­ri­en med 4+1 brän­na­re med en ef­fekt på 4 × 3 kW + 1 × 2,25 kW. Den po­pu­lä­ra gril­len är ut­rus­tad med bland an­nat varm­håll­nings­gal­ler, av­ställ­nings­bord, lås­ba­ra hjul, för­va­rings­luc­kor och ter­mo­me­ter. 3 495 kro­nor. 67 × 42 cen­ti­me­ter. rus­ta.se.

Pris: Gril­ly­ta: In­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.