Hål­ler hög stan­dard

Leva & Bo - - Guide -

9Här är en grill som hål­ler väl­digt hög stan­dard rakt ige­nom. Grand hall har en ex­trem de­sign och kom­mer med samt­li­ga brän­na­re upp i en ef­fekt på 30,7 kW. Här finns bland an­nat vär­me­gal­ler, ter­mo­me­ter och tre emal­je­ran­de gjut­järns­gal­ler att gril­la på. En värsting i sin klass. 15 995 kro­nor.

80 × 48 cen­ti­me­ter. scan­dy­gar­den.eu.

Pris: Gril­ly­ta: In­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.