Ett bra val för ny­bör­ja­ren

Leva & Bo - - Guide -

10En ge­di­gen grill med tre brän­na­re från We­ber som har samt­li­ga vik­ti­ga funk­tio­ner som krävs för att kom­ma igång med ga­sol­grill­ning. Mo­del­len är ut­rus­tad med skåp och gjut­järns­gal­ler. Ett bra val för ny­bör­ja­re, ef­tersom Spi­rit kan gril­la med bå­de di­rekt och in­di­rekt vär­me. 5 996 kro­nor. 60 × 44 cen­ti­me­ter. we­ber­grill.se.

Pris: Gril­ly­ta: In­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.