Per­fekt på stran­den

Leva & Bo - - Guide -

11En li­ten och här­lig grill som en­kelt kan flyt­tas. Per­fekt för den som vill gril­la på stran­den el­ler i som­mar­stu­gan. De­sig­nen är mo­dern och gril­ly­tan är stor trots gril­lens nät­ta stor­lek. Lock med lås och ett stort hand­tag gör den en­kel att ta med sig. 299 kro­nor.

36 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. cla­sohl­son.com.

Pris: Gril­ly­ta: In­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.