Ef­fek­tiv & be­hän­dig

Leva & Bo - - Guide -

12En be­hän­dig och ef­fek­tiv grill på 3 × 3 kW som har det mesta. I ut­rust­ning­en märks grill­gal­ler av gjut­järn, varm­håll­nings­gal­ler, av­ställ­nings­bord, lås­ba­ra hjul, för­va­rings­luc­kor och ter­mo­me­ter. 2 995 kro­nor. 56,5 × 42 cen­ti­me­ter. rus­ta.se.

Pris: Gril­ly­ta: In­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.