Dröm­hus med ha­vet som gran­ne

Li­sa blev kär i tom­ten vid vatt­net i Karls­kro­na och ef­ter en över­tal­nings­kam­panj fick hon kö­pa den. Här har fa­mil­jen byggt ett ljust och mo­dernt hus där kre­a­ti­vi­te­tet syns över­allt.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av LOTTA JANS­SON Foto ANN- CHAR­LOT­TE FÄGERLIND

LI­SA OCH JO­NAS triv­des bra i sin char­mi­ga lä­gen­het. Men visst fanns det en läng­tan ef­ter bå­de fa­milj och ett eget hus. Li­sas far som är bygg­nads­in­gen­jör har ri­tat fle­ra hus och till­sam­mans har han och Li­sa spå­nat på ge­men­sam­ma dröm­mar och idéer.

Så när Li­sa hit­tat sin dröm­tomt, och sak­ta bör­jat be­ar­be­ta den gam­la da­men som äg­de den, blev dröm­mar­na och idéer­na allt­mer aktuella.

Den gam­la da­men föll för Li­sas charm och öns­kan att få se en ny fa­milj växa upp på plat­sen gjor­de att hon gick med på att säl­ja tom­ten med det gam­la hu­set på.

MAT­SA­LEN

1 2 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.