Gril­lad ten­der stri­pes med majs & to­mat­spett

Leva & Bo - - Utomhusmat -

Du kan ock­så an­vän­da flank­stek el­ler an­nat mört kött. 4 por­tio­ner • 500–600 g ten­der stri­pes el­ler

an­nat mört nöt­kött • salt, pep­par Rub: • 1 msk rökt pap­rika­pul­ver • 1 tsk spis­kum­min • 3 msk light musco­va­do­soc­ker • 1 tsk an­chochi­li • 1 tsk lök­pul­ver • 1 msk fin­hac­kad färsk tim­jan Till ser­ve­ring: • gril­lad majs med arom­smör, se

re­cept • cock­tail­to­mat­spett • gril­la­de ci­tron­hal­vor

Tänd en kol­bädd längs kan­ter­na runt he­la gril­len. Gril­len är fär­dig att an­vän­das ef­ter cir­ka 20 mi­nu­ter.

Låt köt­tet lig­ga i rumstem­pe­ra­tur cir­ka 20 mi­nu­ter.

Blan­da ihop kryd­dor­na till rub­ben. Till­sätt tim­jan sist och gnid ihop allt, så att rub­ben blir li­te fuk­tig. Sal­ta och pepp­ra köt­tet och gnid in det med rub­ben.

Lägg köt­tet i mit­ten på gril­len så att det gril­las på in­di­rekt vär­me, stick in en stek­ter­mo­me­ter så att spet­sen kom­mer mitt i den tjoc­kas­te och köt­ti­gas­te de­len. Gril­la köt­tet un­der lock, när kött­er­mo­me­tern vi­sar 56 gra­der är köt­tet röd­ro­sa in­u­ti. Ta upp köt­tet på en skär­brä­da och låt vi­la cir­ka 20 mi­nu­ter in­nan du skär upp det i ski­vor.

Ser­ve­ra med gril­lad majs med arom­smör, gril­la­de ci­tron­hal­vor och gril­la­de cock­tail­to­ma­ter på spett.

1 2 3 4 5 Gril­lad majs

4 por­tio­ner • 4 majskol­var • 1 msk raps­ol­ja • salt Arom­smör: • 100 g smör, nor­mal­sal­tat och

rumstem­pe­re­rat • 1 tsk färsk­pres­sad ci­tronsaft • 1 pres­sad vit­löks­klyf­ta • 3 msk fin­hac­kad per­sil­ja Värm gril­len. Lägg smö­ret i en bun­ke och vis­pa upp det med el­visp. Till­sätt ci­tronsaft och vit­lök och vis­pa ihop. Blan­da i per­sil­ja och ci­tronsaft.

Pens­la majskol­var­na med ol­jan och gril­la dem gyl­len­gu­la run­tom i cir­ka 10 mi­nu­ter. Sal­ta. Top­pa med smö­ret pre­cis in­för ser­ve­ring­en.

1 2 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.