Gril­lat sur­degs­bröd med to­mat & färs­ka kor­var

2

Leva & Bo - - Utomhusmat -

2 to­ma­ter 3 dl grö­na pi­mi­en­to­fyll­da oli­ver 1 li­ten knip­pa blad­per­sil­ja 1 vit­löks­klyf­ta 4 ski­vor bacon, de­la­de 8 små råa kor­var 4 ski­vor sur­degs­bröd 1–2 msk oliv­ol­ja Till gar­ne­ring: • lökring­ar

Skål­la, ska­la och fin­hac­ka to­ma­ter­na.

1

Hac­ka oli­ver­na. Hac­ka per­sil­jan. Ska­la och fin­hac­ka vit­löks­klyf­tan. Blan­da ihop oli­ver, per­sil­ja och vit­lök.

Lägg ½ ski­va bacon runt var­je korv och gril­la kor­var­na tills de är helt ge­nom­stek­ta.

Pens­la brö­det med ol­ja och gril­la det.

Gnid in bröd­ski­vor­na med to­mat­hac­ket. Top­pa med korv och oliv­strös­sel. Gar­ne­ra med lökring­ar.

3 4 5

FRA­SI­GA. De här mac­kor­na pas­sar bra som en li­ten kvälls­rätt el­ler som till­be­hör till nå­gon av de and­ra grill­rät­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.