Gril­lad regn­bågs­lax

Leva & Bo - - Utomhusmat -

8 por­tio­ner • 1 si­da av regn­bågs­lax med

skinn, cir­ka 1 kg • 2–3 msk mat­ol­ja • 1 knip­pa lök, gul el­ler röd • 1 tsk flingsalt • 3 msk ja­pansk so­jas­ås • ny­ma­len svart­pep­par Sås: • 2 röd­lö­kar • 2 vit­löks­klyf­tor • 1 mild lång chi­li­frukt • 1 stor knip­pa ko­ri­an­der • 3 msk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger • 5 msk oliv­ol­ja Till ser­ve­ring: • li­meklyf­tor

Tänd en kol­bädd längs kan­ter­na runt he­la gril­len. Gril­len är fär­dig att an­vän­das ef­ter 20 mi­nu­ter.

Sås: Ska­la och fin­hac­ka lö­ken och vit­lö­ken. De­la, kär­na ur och fin­hac­ka chilin. Fin­hac­ka ko­ri­an­der. Blan­da lök, vit­lök, chi­li och ko­ri­an­der på skär­brä­dan och hac­ka ihop så att allt blan­das.

Vis­pa ihop vi­nä­ger och oliv­ol­ja i en skål. Vänd ner det hac­ka­de.

Lägg regn­bå­gen på ett ol­jat ark fo­lie, på en grill­plan­ka el­ler plåt, med köttsi­dan upp. Kryd­da med flingsalt. An­sa, de­la och pens­la lö­ken med ol­jan.

Lägg fis­ken på mit­ten av gril­len och gril­la den på in­di­rekt vär­me un­der lock, 15–20 mi­nu­ter. Pens­la fis­ken med so­jan 2–3 gång­er un­der ti­den. Gril­la fis­ken till cir­ka 52 gra­der in­ner­tem­pe­ra­tur. Gril­la lö­ken bred­vid fis­ken de sista 5–8 mi­nu­ter­na, vänd lö­ken 1–2 gång­er. Pepp­ra fis­ken och för­de­la hälf­ten av så­sen över.

Ser­ve­ra regn­bå­ge och lök med li­meklyf­tor och res­ten av så­sen.

1 2 3 4 5 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.