Gre­kisk grill­tall­rik

Leva & Bo - - Utomhusmat -

4 por­tio­ner • Ört-, ho­nung- och chi­li­ba­kad

fe­ta­ost • 300 g fe­ta­ost i ski­vor • 1 röd chi­li i tun­na ring­ar • 4 kvis­tar färs­ka ör­ter, till

ex­em­pel sal­via el­ler ros­ma­rin • 4 msk fly­tan­de ho­nung • 4 msk oliv­ol­ja Till gar­ne­ring: • tor­ka­de smu­la­de ör­ter Värm gril­len. För­de­la ost­ski­vor på fy­ra ark alu­mi­ni­um­fo­lie. Top­pa med chi­li­ring­ar och ört­kvis­tar. Ring­la över ho­nung och ol­ja. Vik ihop till fy­ra pa­ket och lägg på gril­len cir­ka 5 mi­nu­ter. Öpp­na pa­ke­ten för­sik­tigt och ser­ve­ra. Gar­ne­ra even­tu­ellt med smu­la­de ör­ter.

1 2 Hum­mus

4 por­tio­ner • 1 burk kikär­ter, 400 g, skölj­da

och av­run­na • 1–2 pres­sa­de vit­löks­klyf­tor • 1 msk ta­hi­ni, se­sam­pas­ta • ½ tsk spis­kum­min, fin­stött • ½ tsk ko­ri­an­der, ma­len • 3 msk oliv­ol­ja • cir­ka 4 msk mjölk • salt, pep­par • Till gar­ne­ring: • 3–4 msk hac­kad ko­ri­an­der

Mät upp kikär­ter, vit­lök, se­sam­pas­ta, spis­kum­min, ko­ri­an­der och ol­ja i en mat­be­re­da­re mon­te­rad med en kniv. Kör till en slät mas­sa. Mixa i mjöl­ken.

Sma­ka av med salt och pep­par och even­tu­ellt med mer kryd­dor.

För­de­la i skå­lar. Gar­ne­ra med hac­kad ko­ri­an­der.

1 2 3 Au­ber­gi­ne­rö­ra

4 por­tio­ner • 1 stor au­ber­gi­ne • 4–5 msk oliv­ol­ja • ½ fin­hac­kad röd­lök • 2 msk fin­hac­ka­de val­nötskär­nor • salt, pep­par • grov­hac­kad dill Sätt ug­nen på 225 gra­der. Snit­ta au­ber­gi­neska­len 4–5 gång­er, längs med he­la fruk­ten. Lägg au­ber­gi­nen på en plåt med bak­plåts­pap­per. Sätt plå­ten i mit­ten av ug­nen och ba­ka till au­ber­gi­nen är helt mjuk, cir­ka 25 mi­nu­ter. Låt sval­na. An­sa och ta bort ska­let.

Fin­hac­ka au­ber­gi­neköt­tet. Blan­da den med ol­jan. Vänd ner lök och nöt­ter. Sma­ka av med salt och pep­par. För­de­la i skå­lar och top­pa med dill.

1 2 3

GRE­KISKT. Ser­ve­ra ört-, ho­nung- och chi­li­ba­kad­fe­ta­ost, au­ber­gi­ne­rö­ra med val­nöt­ter och dill och hum­mus till­sam­mans med gril­la­de po­ta­tishal­vor, gre­kis­ka oli­ver och ci­tron­klyf­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.