Hel­gril­lad kyck­ling med kryd­dig sri­rachag­la­ze och gril­la­de padro­ner

Leva & Bo - - Utomhusmat -

4 por­tio­ner • 1 färsk kyck­ling, cir­ka 1,2 kg • 2 msk oliv­ol­ja • salt • 1 vit­lök i klyf­tor, oska­la­de Gla­ze: • 2–3 msk sri­racha­ketchup • 3 msk ja­pansk so­ja • 1 msk raps­ol­ja • 1 tsk se­sa­m­ol­ja Ma­ri­ne­rad lök: • 1 fin­ski­vad röd­lök • 1 msk strö­soc­ker • 3 msk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger Gril­la­de padro­ner: • 16 padron­pep­par­fruk­ter • 2 msk oliv­ol­ja • flingsalt Till ser­ve­ring: • 5 dl strim­lad färsk kål • 1 dl ma­jon­näs

Tänd en kol­bädd längs kan­ter­na runt he­la gril­len. Gril­len är fär­dig att an­vän­das ef­ter cir­ka 20 mi­nu­ter.

Blan­da in­gre­di­en­ser­na till gla­zen.

De­la kyck­ling­en mitt itu längs bröst­be­net utan att skä­ra ige­nom rygg­ra­den. Fläk ut kyck­ling­en och plat­ta ut den ge­nom att knäc­ka be­nen vid rygg­ra­den.

Sal­ta och pens­la kyck­ling­en run­tom med ol­ja.

Lägg kyck­ling­en i mit­ten på gril­len, så att den gril­las på in­di­rekt vär­me. Lägg på lock och

1 2 3 4 5

gril­la tills in­ner­tem­pe­ra­tu­ren in­till be­net är 75 gra­der, vänd kyck­ling­en då och då un­der ti­den.

Pens­la med gla­ze och fort­sätt gril­la kyck­ling­en över di­rekt vär­me tills in­ner­tem­pe­ra­tu­ren in­till be­net sti­ger till 82° gra­der. Pens­la med gla­ze 2–3 gång­er un­der ti­den. Låt vit­lö­ken gril­las med kyck­ling­en de sista 10 mi­nu­ter­na.

Blan­da lök och soc­ker på ett fat. Ring­la över vi­nä­ger. Låt ma­ri­ne­ra cir­ka 10 mi­nu­ter.

Padro­ner: Nag­ga pep­par­fruk­ter­na med en gaf­fel och blan­da med ol­jan. Gril­la fruk­ter­na 5–8 mi­nu­ter, vänd då och då, sal­ta.

Ser­ve­ra kyck­ling med vit­löks­klyf­tor, lök, kål, och ma­jon­näs.

6 7 8 8

MED STING. Tänk på att sri­racha­ketchup har stark smak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.