Ny­kok­ta pri­mö­rer med näs­selsmör & gur­kört

Leva & Bo - - Gott Till Grillat -

Om det är svårt att få tag på spä­da näss­lor kan du ta spe­nat till smö­ret i stäl­let. 4–6 por­tio­ner • 1 knip­pe röd­be­tor, cir­ka 300 g • 1 knip­pe mo­röt­ter, cir­ka 200 g • 1 knip­pe röd knip­peslök, cir­ka

150 g • 1 knip­pe vit spar­ris, cir­ka 200 g • 1 knip­pe grön spar­ris, cir­ka 200 g Näs­selsmör: • 80 g näss­lor el­ler spe­nat • 150 g smör, mjukt • 1 ci­tron, fin­ri­vet skal och 2 tsk

juice • ½ –1 tsk fly­tan­de ho­nung • 1 krm salt Till gar­ne­ring: • gur­kört­blom­mor • flingsalt

Ko­ka pri­mö­rer­na var för sig i lätt­sal­tat vat­ten. Färs­ka röd­be­tor tar 15–20 mi­nu­ter, ett knip­pe mo­röt­ter cir­ka 5 mi­nu­ter, en knip­pe lök och spar­ris tar någ­ra mi­nu­ter.

Lägg upp pri­mö­rer­na på ett stort fat.

Näs­selsmör: Ko­ka upp sal­tat vat­ten och för­väll näss­lor­na el­ler spe­na­ten någ­ra mi­nu­ter. Häll av vatt­net och låt näss­lor­na rin­na av och fin­hac­ka dem.

Blan­da med smö­ret och fin­ri­vet ci­tron­skal, ci­tron­juice, ho­nung och salt.

Klic­ka på li­te av smö­ret på pri­mör­fa­tet och lägg upp res­ten i en skål och ser­ve­ra bred­vid.

Gar­ne­ra fa­tet med ät­li­ga blom­mor, till ex­em­pel gur­kört. Strö över flingsalt och ser­ve­ra.

1 2 3 4 5 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.