Hur gril­lar jag utan tändväts­ka?

Hej! Jag ska ha grill­fest och är in­te van vid att gril­la. Jag har hört att man in­te ska am­vän­da tändväts­ka. Var­för? Hur ska jag gö­ra i stäl­let? JENNY Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss -

Det är sant, tändväts­ka är in­te mil­jö­vän­ligt, och kan dess­utom ge ma­ten då­lig smak. Det finns fle­ra and­ra al­ter­na­tiv, till ex­em­pel en ekeltrisk eld­gaf­fel, el­ler så kan du an­vän­da ett så kal­lat tänd­rör. Des­sa kan du kö­pa på de fles­ta stor­mark­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.