”Jag vill att det ska va­ra my­sigt”

Carolinas in­red­nings­stil är svart­vit med in­slag av grönt, blått och na­tu­ren. – Hem­met ska kän­nas ljust och my­sigt. Var­je år renoverar min sam­bo nå­got på hu­set och det ger mig in­spi­ra­tion att ska­pa. Här bor:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Carolina, 31, Li­nus, 29 och Ar­vid, 3. Un­der­skö­ters­ka, ut­bil­dar sig till Ho­mesta­ging­kon­sult. Bor i ett rött 50-tals­hus på lan­det, utan­för Herr­ljunga. Jor­blom­man.

Gör: Hem­met: Instagram:

1 MAT­SAL

”Mat­sa­len är in­redd med lju­sa to­ner för att för­stär­ka ljusin­släp­pet från fönst­ren.”

2 BARNRUM

”Ar­vids rum har vi­ta väg­gar och ac­cent­fär­gen är blå. Tav­lor­na kom­mer­från från Mrs Mig­het­to.” BLOM­MOR

”Jag äls­kar verk­li­gen blom­mor och har all­tid min Klong­vas fylld med färs­ka snitt­blom­mor.”

3 DU­KAT ”Jag har ett stort in­tres­se för vack­ra duk­ning­ar som jag läg­ger ut på Instagram.” VI­SA DITT HEM! Vill du ock­så vi­sa upp ditt hem i LE­VA&BO? Mej­la di­na bäs­ta bil­der på ditt hem, och en bild på dig själv till oss! Har du instagram? Glöm in­te att skic­ka med adres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.