MJUKT TILL SOFFAN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Vac­ker pläd av handspun­nen a­lpackaull i fär­gen Aqua. Fil­ten till­ver­kas en­ligt gam­la tra­di­tio­ner på ett li­tet vä­ve­ri i Li­ma i Pe­ru. Det ­geo­met­ris­ka ­­mönst­ret är ba­se­rat på Inka­kul­tu­rens tex­til­konst, 849 kro­nor, Of sto­ri­es.

FÄRGSTARK DESIGN. ”Att ska­pa en käns­la, liv, i bil­den är of­tast vik­ti­ga­re än själ­va mo­ti­vet. Man kän­ner igen mi­na fi­gu­rer, de ­åter­kom­mer he­la ti­den på oli­ka sätt”, sä­ger Ka­ro­li­na Pal­mér om sin konst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.