FUNKTIONELLT & EKO

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Lill­dal 2:10 ett nytt, svenskt de­sign­fö­re­tag som gör funk­tio­nel­la ar­bets­klä­der och ac­ces­so­a­rer för träd­går­den, men som även är de­sig­na­de för att kun­na bä­ras i and­ra si­tu­a­tio­ner. För­klä­det Blue­bell i can­vas av eko­lo­gisk bo­mull och ham­pa har fy­ra re­jä­la fic­kor i vax­ad bo­mull, 800 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.