ROMANTISKT MED FI­NA BLOM­MOR

Gör så här:

Leva & Bo - - Skapa Själv -

Bör­ja med att ka­pa en MDF-ski­va i öns­kad stor­lek. Lägg ta­petvå­der bred­vid varand­ra tills du hit­tar mönst­ret du vill ha på ga­veln. Lägg ski­van på ta­pe­ten och ri­ta längs ski­vans kan­ter på ta­pe­ten. Klipp se­dan ta­pe­ten längs den ri­ta­de lin­jen.

Rol­la MDF-ski­van med ta­pet­klis­ter och lägg på ta­pe­ten. Dra ut luft­bubb­lor med en spac­kelspa­de. Mät var på väggen ski­van ska sit­ta och för­bor­ra fy­ra hål strax ovan­för där den ned­re kan­ten ska sit­ta och sätt i plugg.

Täck bak­si­dan av ski­van med mon­te­rings­lim och sätt ski­van mot väggen. Fäst ski­van ned­till med fy­ra skru­var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.