TRASMATTA MED GEOMETRISK FORM

Gör så här:

Leva & Bo - - Skapa Själv -

Så­ga en ski­va, ex­em­pel­vis i ply­wood, i öns­kad form och stor­lek med en cir­kel­såg.

Lägg mon­te­rings­lim ge­ne­röst över he­la ski­van, ex­tra no­ga runt kan­ter­na, så att mat­tan inte fran­sas upp. Täck med en trasmatta och tryck fast den or­dent­ligt. Klipp sidorna med en sax pre­cis vid ski­vans kant.

Bor­ra fy­ra hål på väggen och plug­ga dem. Skru­va se­dan fast ski­van med skruv än­da in till ski­van, så att skru­var­na kan döl­jas bakom de väv­da rem­sor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.