HIPPIESTIL MED MAKRAMÉGARN

Gör så här:

Leva & Bo - - Skapa Själv -

Så­ga en rundstav till öns­kad längd. Klipp ett jämnt an­tal snö­ren av makramégarn – tänk på att de ska hänga dub­belt. Bind al­la snö­ren på sta­ven ge­nom att dra dem ge­nom ög­lan som bil­das mitt på snö­ret när du vi­ker snö­ret. Se­dan kny­ter du ihop snö­ren två och två cir­ka 10 cen­ti­me­ter ned, med van­li­ga rå­bands­kno­par. Uppre­pa två varv till och låt det ytt­re snö­ret då hänga fritt. Sätt upp stång­en på snö­ren fäs­ta i spik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.