STILRENT I LIN­NE

Gör så här:

Leva & Bo - - Skapa Själv -

Så­ga till en MDF-ski­va i stor­lek 180 × 60 cen­ti­me­ter. Lim­ma fast en skum­gum­mi­ski­va i stor­lek 90 × 200 cen­ti­me­ter med mon­te­rings­lim på MDF-ski­van och skär den se­dan i ski­vans stor­lek med hjälp av ett rak­blad. Vik ett lin­ne­tyg, 150 × 200 cen­ti­me­ter, på läng­den och sy med söms­mån långs tre si­dor.

Klipp vlie­se­li­ne i 10 cen­ti­mer bre­da rem­sor och stryk fast när­mast söm­men runt de tre syd­da sidorna, för att ge ving­en stad­ga. Vänd se­dan ty­get med rät­si­dan ut och sy söm­men för ving­en, 7 cen­ti­me­ter in run­tom.

Trä ty­get på ski­van med skum­gum­mi och skru­va fast i väggen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.