VAC­KER I EN BLANDAD PERENNRABATT

Leva & Bo - - Fint I Rabatten -

1I en blandad ra­batt gör sig stjärn­floc­kan bra, med sitt upp­rät­ta växt­sätt. Stjärn­floc­ka blom­mar från ju­ni och finns i oli­ka sor­ter med blom­mor i fle­ra ny­an­ser från ljus­ro­sa till mörk­rött.

Trivs i sol, men to­le­re­rar ock­så halv­skug­ga, nä­rings­rikt och mull­rikt, inte allt­för torrt. Kom­bi­ne­ra gär­na med dagg­kå­pa med si­na li­me­grö­na blom­mor. Det blir fint, lik­som perenner i vitt och blått.

Stjärn­floc­kan mår bra av att du put­sar bort över­blom­mat. Pas­sar ut­märkt att ploc­ka till bu­ket­ter.

Pla­ce­ring: Sköt­sel:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.