PAS­SAR UT­MÄRKT SOM SNITTBLOMMA

Leva & Bo - - Fint I Rabatten -

2Hös­ta­ne­mo­ner bil­dar sto­ra rug­gar när de väl eta­ble­rat sig. Blom­mar från au­gusti och fram­åt. Plan­te­ras un­der vår el­ler som­mar för att hin­na eta­ble­ra sig in­nan förs­ta vin­tern. Fi­na sor­ter är bland and­ra ’Sep­tem­ber Charm’ och ’Rub­ra’.

Trivs på en so­lig el­ler halv­skug­gig, skyd­dad­plats i väl­drä­ne­rad, nä­rings­rik jord.

Jor­den får inte tor­ka ut och inte stå blöt, spe­ci­ellt inte un­der vin­tern. Hös­ta­ne­mo­nen bör vin­ter­täc­kas med ex­em­pel­vis gran­ris. Vatt­na li­te ex­tra på som­ma­ren ef­tersom blom­man är käns­lig för tor­ka.

Pla­ce­ring: Sköt­sel:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.