LJUVIG DOFT

Leva & Bo - - Fint I Rabatten -

3En klas­sisk doft­växt som blom­mar oav­bru­tet­un­der he­la som­ma­ren. Ett ab­so­lut mås­te i en fjä­rils­ra­batt.

Torr jord, gär­na sand­blan­dad, och sol och vär­me. Kan växa över he­la lan­det ba­ra de får stå skyd­dat.

Mår bra av sol, minst sex tim­mar om da­gen.

Pla­ce­ring: Sköt­sel:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.