KORSAR SIG GÄR­NA MED AND­RA SOR­TER

Leva & Bo - - Fint I Rabatten -

5En myc­ket lättod­lad pe­renn som kla­rar bå­de full sol och halv­skug­ga. Korsar sig lätt med and­ra sor­ter och frö­sår sig vil­ket ger nya fär­ger och for­mer. En av klas­si­ker­na är den fyll­da ’No­ra Bar­low’.

Ide­a­liskt för akle­jor är en so­lig el­ler halv­skug­gig­plats med lätt, nä­rings­rik, väl­drä­ne­rad men inte torr jord. Det är en väl­digt lätt växt som kla­rar myc­ket.

Akle­jan är väl­digt bra på att skö­ta sig själv.

Pla­ce­ring: Sköt­sel:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.