BLOM­MAR STILIGT PÅ SEN­SOM­MA­REN

Leva & Bo - - Fint I Rabatten -

6Kär­leks­ör­ten bre­der ut sig mer för var­je år. Den pas­sar bå­de i sten­par­ti, kru­ka och van­lig ra­batt. Kär­leks­ör­ten är en fet­blads­växt och sam­lar vat­ten i de tjoc­ka bla­den. Kla­rar sig bra i de fles­ta vä­der. Blom­mar på sen­som­ma­ren med röd­ro­sa blom­ställ­ning­ar.

Trivs bra i van­lig träd­gårds­jord. Kom­bi­ne­ra med nä­vor el­ler and­ra växter som blom­mar ti­digt ef­tersom kär­leks­ör­ten blom­mar sent.

Kär­leks­ört mår bra av en skvätt vat­ten om det blir allt­för torrt. Ploc­ka in någ­ra blom­stjäl­kar och ställ i vat­ten så får de snabbt röt­ter.

Pla­ce­ring: Sköt­sel:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.