MYC­KET BLOM­MOR FÖR LI­TE JOBB

Leva & Bo - - Fint I Rabatten -

Pion är per­fekt för dig som är ute ef­ter växter som ger många blom­mor och är lätt­sköt­ta. De le­ver länge och kla­rar sig ut­an nå­gon egent­lig sköt­sel. Blom­mar fram­för allt på för­som­ma­ren.

So­ligt lä­ge, inte allt­för torrt. Jor­den ska va­ra luc­ker och nä­rings­risk. Sätt ro­ten grunt, 5–7 cen­ti­me­ter un­der ytan.

Göds­la ef­ter blom­ning­en. Plan­te­ra på vå­ren el­ler hös­ten, sätt inte röt­ter­na för djupt. Vatt­na ex­tra vid tor­ka på vå­ren. Flyt­ta och de­la inte i onö­dan.

Pla­ce­ring: Sköt­sel:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.