RENSA BORT OGRÄS

Leva & Bo - - Fint I Rabatten -

ÅÅMånga perenner mår bra om du de­lar och plan­te­rar om dem med någ­ra års mel­lan­rum. Bäst är att gö­ra det på vå­ren el­ler hös­ten och i sam­band med det­ta för­bätt­ra och göds­la jor­den. ÅÅDel­ning­en ger plan­tor­na ny livs­kraft. Pas­sa på att rensa bort ogräs ock­så. Vis­sa perenner bör dock inte plan­te­ras om sär­skilt of­ta – till ex­em­pel pio­ner, brud­slö­ja och Mo­se brin­nan­de bus­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.