KLAS­SISK VID TORP

Leva & Bo - - Fint I Rabatten -

8Löjt­nants­hjär­ta är en av de klas­sis­ka svens­ka träd­gårds­väx­ter­na. Den trivs bäst i halv­skug­gigt lä­ge. Blom­mor­na är van­li­gen ro­sa el­ler ro­sarö­da, men bland an­nat sor­ter­na ’Al­ba’ och ’Sil­ver Smith’ får vi­ta blom­mor.

Vill ha la­gom fuk­tig jord och halv­skug­ga.

Klip­per du ner blom­ställ­ning­ar­na kom­mer det nya.

Pla­ce­ring: Sköt­sel:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.