ORANGERÖDA BLOM­MOR SOM SER UT ATT SVÄVA

Leva & Bo - - Fint I Rabatten -

9Ly­san­de orangeröda svä­var blom­mor­na som ser ut att va­ra gjor­da av kräpp­pap­per. De run­da, hå­ri­ga knop­par­na öpp­nar sig sak­ta och blom­nings­ti­den är kort. Där­ef­ter de­ko­re­ras ra­bat­ten av de vack­ra frökaps­lar­na.­Blom­mor­na är skål­for­ma­de, finns även fyll­da, och bil­dar en en­sam frökap­sel.

Trivs på tor­ra, so­li­ga plat­ser. Jor­den ska va­ra väl­drä­ne­rad ef­tersom röt­ter­na lätt an­grips av rö­ta. Pas­sar bra i blan­da­de ra­bat­ter.

Vall­mon mår bra av att få full­göd­sel un­der den ti­di­ga vå­ren. Den be­hö­ver inte skyd­das un­der vin­tern, men kan få pro­blem med tung ler­jord. Ska vatt­nas me­del­myc­ket.­

Pla­ce­ring: Sköt­sel:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.