SÅ LYC­KAS DU MED DI­NA PERENNER

Leva & Bo - - Fint I Rabatten -

ÅÅGrund­göds­la fö­re plan­te­ring­en. Se­dan be­hö­ver pe­ren­ner­na en år­lig till­skotts­göds­ling. För myc­ket nä­ring kan ska­da väx­ter­na. ÅÅplan­te­ra perenner vår, som­mar el­ler höst. Rot­klum­pen­mås­te va­ra or­dent­ligt ge­nom­vatt­nad vid plan­te­ring­en. Lå­ga perenner ska ha ett plan­te­rings­av­stånd på 20–30 cen­ti­me­ter, me­del­höga­40–50 cen­ti­me­ter och de höga 60–70 cen­ti­me­ter. De gör sig bäst i grup­per om 3–5 styc­ken i var­je. ÅÅKlipp gär­na ned över­blom­ma­de och skrä­pi­ga perenner på som­ma­ren – och kom­plet­te­ra med att göds­la li­te lätt. Snart bör­jar väx­ter­na gröns­ka­på nytt och ra­bat­ten blir fin och fräsch igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.