VACK­RA ATT SE PÅ & OF­TAST LÄTT­SKÖT­TA

Leva & Bo - - Fint I Rabatten -

Ro­sor är vack­ra och of­ta lätt­sköt­ta. Kom ihåg att gall­ra ur skott som väx­er i kors samt de älds­ta gre­nar­na. Snit­tet ska gö­ras di­a­go­nalt en halv cen­ti­me­ter ovan­för ett ut­åt­gå­en­de­öga.

Ro­sor trivs i so­ligt lä­ge i blandad ler­jord, grov sand, torv­mull och träd­gårds­kom­post. Jor­den ska gär­na göds­las med väl­brun­nen ko- el­ler häst­göd­sel. Myl­la ned ko­göd­sel un­der bus­kar­na på vå­ren.

Ro­sor be­hö­ver myc­ket vat­ten för att or­ka växa till sig och om­vand­la knop­par till sto­ra blom­mor. Vatt­na he­la som­ma­ren. Vatt­na en­ligt prin­ci­pen myc­ket och säl­lan sna­ra­re än li­te och of­ta.

Pla­ce­ring: Sköt­sel:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.