TÄCK ÖMTÅLIGA VÄXTER MED GRAN­RIS

Leva & Bo - - Fint I Rabatten -

ÅÅDe fles­ta perenner är myc­ket här­di­ga och går bra att od­la långt upp i norr. De kla­rar vin­tern bäst om du på hös­ten hop­par över att klip­pa bort tor­ra blad och stjäl­kar. Möj­ligt­vis­ser det skrä­pigt ut, men det skyd­dar­väx­ten och bil­dar en na­tur­lig vin­ter­täck­ning.ÅÅÖm­tå­li­ga och ex­tra ut­sat­ta växter kan du

täc­ka med gran­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.