Ljum­men pas­ta­sal­lad med kyck­ling

Leva & Bo - - Vårsmaker -

En varm och ma­tig sal­lad med pas­ta, kyck­ling och ny­kok­ta röd­be­tor. Pre­cis fö­re ser­ve­ring blan­dar du ihop det var­ma med övri­ga in­gre­di­en­ser och ser­ve­rar på ett stort ge­ne­röst fat. 4 por­tio­ner • 400 g röd­be­tor • 4 msk pin­jenöt­ter • 200 g pen­ne • oliv­ol­ja • 500 g kyck­ling­lår­fi­lé­er • salt • ny­mald pep­par • 8 dl löst pac­ka­de man­gold­skott,

ruco­la el­ler ba­byspe­nat • cir­ka 150 g gor­gon­zo­la Dres­sing: • 3 msk oliv­ol­ja • 2 msk bal­sam­vi­nä­ger • salt • ny­mald pep­par

Blan­da in­gre­di­en­ser­na till dres­sing­en.

Ko­ka röd­be­tor­na mju­ka i lätt­sal­tat vat­ten, ti­den be­ror på röd­be­tor­nas stor­lek. Låt rot­spets och li­te blast va­ra kvar, då be­hål­ler de färg och smak bätt­re.

Spo­la röd­be­tor­na un­der kallt vat­ten och tryck bort ska­let me­dan de är var­ma. Skär röd­be­tor­na i klyf­tor och håll dem gär­na var­ma.

Ros­ta pin­jenöt­ter­na i torr och het pan­na. Ko­ka pas­tan, häll av kok­vatt­net. Blan­da i li­te oliv­ol­ja och håll pas­tan varm.

Stek kyck­ling­en i oliv­ol­ja tills den är tilla­gad. Kryd­da med salt och pep­par. Håll kyck­ling­en varm un­der fo­lie och skär i ski­vor vid ser­ve­ring.

Blan­da röd­be­tor, pas­ta, man­gold, kyck­ling och smu­lad ost. Ring­la över dres­sing och strö på nöt­ter.

1 2 2 3 4 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.