Spar­riscar­bo­na­ra

Leva & Bo - - Vårsmaker -

4 por­tio­ner • 500 g grön spar­ris • 200 g pan­cet­ta el­ler rökt

sid­fläsk • 2 vit­löks­klyf­tor • 2 ägg • 2 äggu­lor • 3 dl ny­ri­ven par­me­sa­nost • salt • ny­mald pep­par • oliv­ol­ja • 400 g spa­get­ti el­ler lin­gu­i­ne

Bryt av den ned­re, trä­i­ga de­len på spar­ris­stjäl­kar­na. De­la stjäl­kar­na på mit­ten. Skär pan­cet­tan i fi­na strim­lor. Ska­la och kros­sa vit­löks­klyf­tor­na med ett kniv­blad.

Vis­pa ihop ägg, äggu­lor och hälf­ten av par­me­sa­nos­ten i en

1 2

skål. Kryd­da med salt och pep­par.

Fräs pan­cet­ta och vit­lök i oliv­ol­ja tills pan­cet­tan är knap­rig. Kas­ta bort vit­lö­ken när den har ta­git färg.

Ko­ka pas­tan i sal­tat vat­ten en­ligt an­vis­ning­en på för­pack­ning­en, men ta den från vär­men nå­gon mi­nut in­nan den är fär­dig­kokt. Låt spar­ri­sen ko­ka med cir­ka 5 mi­nu­ter på slu­tet. Häll av kok­vatt­net.

Lägg ner pas­tan i pan­nan och blan­da med fläs­ket.

Dra pan­nan från vär­men och rör ner ägg­bland­ning­en. Blan­da no­ga och vänd ner spar­ri­sen. Mal över pep­par och ser­ve­ra med res­ten av par­me­sa­nos­ten.

3 4 5 6

LÄTTKOKTA. Små, spä­da spar­ri­sar lyf­ter den här pas­tan till nya, skö­na höj­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.