Ci­tronvon­go­le med spe­nat och to­mat

Leva & Bo - - Vårsmaker -

4 por­tio­ner • 1 –2 kg von­go­le­muss­lor • 1 dl vitt vin • cir­ka 400 g spa­get­ti el­ler

lin­gu­i­ne To­mat­sås: • 6 mog­na to­ma­ter • 3–4 vit­löks­klyf­tor • 2 krm chi­li­fla­kes • oliv­ol­ja • 2 dl hac­kad blad­per­sil­ja • 1 ci­tron, ri­vet skal • 100–130 g ba­byspe­nat • salt

Lägg muss­lor­na i en bun­ke med väl­sal­tat vat­ten och is­bi­tar. Låt stå

1

cir­ka 30 mi­nu­ter så spot­tar muss­lor­na ur sig smuts och sand. Häll av muss­lor­na i ett durk­slag och skölj.

Ko­ka muss­lor­na un­der lock i vi­net tills de öpp­nat sig, cir­ka 3 mi­nu­ter. Släng de muss­lor som är tra­si­ga el­ler inte har öpp­nat sig. Häll av spa­det och spa­ra det. Låt muss­lor­na lig­ga kvar i ka­strul­len un­der lock.

Skär to­ma­ter­na i små bi­tar. Hac­ka vit­lö­ken. Fräs vit­lök och chi­li i oliv­ol­ja. Till­sätt to­ma­ter­na och 1 dl av mus­selspa­det. Ko­ka på svag vär­me ut­an lock cir­ka 15

2 3

mi­nu­ter. Späd med mer mus­selspad un­der ti­den, men låt inte så­sen bli för tunn.

Ta från vär­men och blan­da i per­sil­ja, ci­tron­skal och spe­nat. Vänd runt så att spe­na­ten sjun­ker ihop, men fort­fa­ran­de be­hål­ler sin spänst. Sma­ka av med salt.

Ko­ka pas­tan i sal­tat vat­ten en­ligt an­vis­ning­en på för­pack­ning­en, men ta den från vär­men nå­gon mi­nut in­nan den är fär­dig­kokt. Häll av kok­vatt­net.

Häll pas­tan i ka­strul­len med to­mat­så­sen. Blan­da no­ga och sma­ka av med salt. Vänd för­sik­tigt ner med muss­lor­na.

4 5 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.