Asi­a­tisk laxtar­tar i fri­te­rat ris­pap­per

2

Leva & Bo - - Perfekt Bjudmat -

10–15 por­tio­ner 300 g sal­ma­lax 1 grönt äpp­le, till ex­em­pel Gran­ny Smith • 1 msk ing­e­fä­ra, ska­lad och ri­ven • ½ msk se­sa­m­ol­ja • salt ef­ter smak • svart­pep­par • 4–5 blad ris­pap­per • 5 dl raps- el­ler fri­tyr­ol­ja • salt • ½ dl se­sam­frön • gräslök el­ler ärt­skott

Skär lax­en i små tär­ning­ar om cir­ka 1×1 cen­ti­me­ter. Ska­la, kär­na ur och fin­hac­ka äpp­let. Blan­da sam­man lax, äpp­le, ing­e­fä­ra och se­sa­m­ol­ja. Sma­ka av med salt och pep­par. Låt vi­la i ky­len.

• • 1

Mät upp ol­jan i en ka­strull som du får plats med ett helt ris­pap­per i. Värm upp ol­jan till 150–160 gra­der. Lägg i ett ris­pap­per åt gång­en och tit­ta på rent trol­le­ri, vips så har du ett fri­te­rat ris­pap­per på ett par se­kun­der – som ett stort ri­schips. Ta upp, lägg på hus­hålls­pap­per, sal­ta och bryt till cir­ka 7 × 7 cen­ti­me­ter sto­ra bi­tar.

Lägg se­sam­frön i en pan­na och ros­ta dem på me­del­hög vär­me tills de har bli­vit gyl­len­bru­na. Ak­ta så att de inte bränns! Låt sval­na på ett fat.

Ske­da upp tar­ta­ren på ris­pap­pers­bi­tar­na. Top­pa med ros­ta­de se­sam­frön och gar­ne­ra med grönt från gräslök el­ler ärt­skott.

3 4

GODBITAR. ”Des­sa fan­tas­tis­ka kre­a­tio­ner är enk­la att gö­ra, sma­kar un­der­bart och kom­mer ga­ran­te­rat att im­po­ne­ra på di­na gäs­ter.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.