Gös­que­nel­ler med pil­grim­smuss­la

Leva & Bo - - Perfekt Bjudmat -

4 por­tio­ner • gös­que­nel­ler • 300 g gös­fi­lé (2 gös­fi­lé­er,

ur­be­na­de) • 3 äggu­lor • 1–2 tsk salt • 1 ½ dl visp­gräd­de • dill Per­nod­sås: • 1 scha­lot­ten­lök, ska­lad och

fin­hac­kad • 1 ½ dl vitt vin • 1 msk vitvins­vi­nä­ger el­ler

röd­vins­vi­nä­ger • 8 vit­pep­par­korn • 1 knip­pe färsk per­sil­ja • 1–2 msk Per­nod • 100 g smör, rumstem­pe­re­rat • 1–2 dl visp­gräd­de Blom­kålspuré: • 1 blom­kåls­hu­vud • 4–5 dl visp­gräd­de • 50 g smör • salt och vit­pep­par Halstrad pil­grim­smuss­la: • 4 pil­grim­smuss­lor • 2 msk smör • salt och svart­pep­par • 2 msk fo­rell­rom

Ski­va upp gös­fi­lé­er­na i mind­re bi­tar och lägg i en mix­er med äggu­lor och salt. Puls­mixa tills det har bli­vit en jämn och slät färs. Till­sätt gräd­den li­te i ta­get.

Ta fram två ske­dar och ett glas med hett vat­ten. Sätt ner ske­dar­na i vatt­net och for­ma ägg­for­ma­de que­nel­ler av den slä­ta gös­fär­sen. Lägg que­nel­ler­na på en tall­rik som du hällt li­te vat­ten på så att que­nel­ler­na inte fast­nar.

Ko­ka upp ½ li­ter vat­ten med salt. Det ska sma­ka hav. Sänk tem­pe­ra­tu­ren så att vatt­net sju­der. Lägg i que­nel­ler­na och låt små­ko­ka i cir­ka 5 mi­nu­ter. Lyft upp dem med en hål­slev och låt vi­la på en tall­rik.

Per­nod­sås: Lägg ner scha­lot­ten­lök, vin, vi­nä­ger, vit­pep­par­korn och per­sil­ja i en ka­strull. Ko­ka upp och låt ko­ka ner till hälf­ten. Si­la av. Häll i Per­nod, ko­ka upp och ko­ka i nå­gon mi­nut. Till­sätt smör och vis­pa. Häll ner gräd­den. Sal­ta.

Blom­kålspuré: Bryt loss blom­kåls­bu­ket­ter­na från stoc­ken och lägg i en ka­strull. Täck med gräd­de och ko­ka mjuk. Si­la av gräd­den och mixa blom- kå­len till en slät puré. Rör i smör, salt och vit­pep­par. Till­sätt li­te av grädd­ko­ket om den blir för tjock.

Halstrad pil­grim­smuss­la: Sal­ta och pepp­ra ­muss­lan. Värm upp en stek­pan­na med smör. Lägg i muss­lor­na när smö­ret bli­vit gyl­le­ne. Halst­ra i 30–40 se­kun­der på var­je si­da.

1 2 3 4 5 6

MER FEST­MAT. Re­cep­ten är häm­ta­de­ut boken ”Var­je dag är en fest” (Bon­ni­er fak­ta) av Catarina König.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.