Ce­viche på mitt vis

Leva & Bo - - Perfekt Bjudmat -

Sam­spe­let mel­lan sma­ker­na i den­na för­rätt blir som ett bröl­lop i mun­nen där al­la sma­ker gif­ter sig. Dess­utom är det en­kelt och går snabbt att för­be­re­da. 4 por­tio­ner • 200 g pil­grim­smuss­lor • 200 g sal­ma­lax • 1 röd mild chi­li, fin­hac­kad • pres­sad saft från 2 li­me • ½ tsk fly­tan­de ho­nung • ½–1 tsk salt • ½ kru­ka ko­ri­an­der,

fin­hac­ka­de blad • svart­pep­par, ny­ma­len

ef­ter smak Gu­aca­mo­le: • 4 avo­ka­dor, mju­ka, mog­na • 1 msk crè­me fraiche (kan

ute­slu­tas) • ½ –1 vit­löks­klyf­ta, ska­lad och

pres­sad • 4–5 droppar pres­sad ci­tron • ½ krm chili­pul­ver el­ler

ka­jenn­pep­par • salt och svart­pep­par ef­ter smak Pick­lad chi­li: • ½ dl ät­tiks­sprit, 12 % • 1 dl strö­soc­ker • 1 ½ dl vat­ten • 1 röd chi­li, finstrim­lad och

ur­kär­nad Till ser­ve­ring: • 12–16 na­chochips • gu­aca­mo­le, • pick­lad chi­li • ½ kru­ka ko­ri­an­der, ploc­ka­de

blad • chi­pot­le­pul­ver

Tär­na pil­grim­smuss­lor och lax i 1×1 cen­ti­me­ter sto­ra tär­ning­ar och blan­da med chilin. Blan­da pres­sad li­me, ho­nung och salt i en skål. Häll över li­me­dres­sing­en och till­sätt ko­ri­an­der. Täck med plast­fo­lie och ställ in i ky­len och låt dra i 20 mi­nu­ter.

Gu­aca­mo­le: Kär­na ur och mo­sa avo­ka­don. Rör el­ler mixa med res­te­ran­de in­gre­di­en­ser. Sma­ka av.

Pick­lad chi­li: Ko­ka upp ät­tiks­sprit, soc­ker och vat­ten till en lag. Kyl ner. Till­sätt chi­li och låt stå i minst 1 tim­me.

Till ser­ve­ring: Lägg upp någ­ra nachos per tall­rik. Lägg på en klick gu­aca­mo­le, se­dan en sked med pil­grims- och lax­ce­vichen ovan­på. Top­pa med pick­lad chi­li. Strö över rik­ligt med ko­ri­an­der och top­pa med li­te chi­pot­le­pul­ver.

1 2 3 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.