Tag­li­a­ta med par­me­sankräm och färsk spar­ris

1

Leva & Bo - - Perfekt Bjudmat -

Det är vik­tigt att köt­tet är rumstem­pe­re­rat när du tilla­gar det. På som­ma­ren är det gott att läg­ga köt­tet på gril­len. 4 por­tio­ner • tag­li­a­ta • 750–800 g rygg­biff i

3 cen­ti­me­ter tjoc­ka bi­tar • smör till stek­ning • 8 färs­ka spar­ri­sar • salt och svart­pep­par • 125 g mix­sal­lad, till ex­em­pel ruco­la, mâches­al­lad, röd man­gold • 12 cock­tail­to­ma­ter på kvist,

de­la­de • 1 msk pi­sta­genöts­ol­ja

al­ter­na­tivt val­nöts­ol­ja Par­me­sankräm: • 100 g fint ri­ven par­me­san • 2 dl crè­me fraiche • salt och svart­pep­par Till ser­ve­ring: • 1–2 msk hac­ka­de pi­sta­genöt­ter • färs­ka ör­ter • fär­skri­ven par­me­san • flingsalt

Låt rygg­bif­far­na lig­ga i rumstem­pe­ra­tur i 45–60 mi­nu­ter fö­re tillag­ning. Sätt ug­nen på 100 gra­der. Värm en pan­na, gär­na av gjut­järn, med en stor klick smör. När det har tyst­nat helt, lägg ner köt­tet och stek det på bå­da sidorna i hög vär­me. Ställ se­dan in he­la pan­nan i ug­nen och stek i 30 mi­nu­ter tills köt­tet når en tem­pe­ra­tur på 57 gra­der. Ta ut köt­tet och låt vi­la i smör­pap­per i 10 mi­nu­ter fö­re ser­ve­ring.

Stek spar­ri­sen i smör, sal­ta och pepp­ra.

Blan­da mix­sal­la­den med cock­tail­to­ma­ter, salt och pi­sta­genöts­ol­ja. Ser­ve­ra bif­fen till­sam­mans med mix­sal­la­den, par­me­sankräm och smör­stekt spar­ris. Top­pa med pi­sta­genöt­ter, ör­ter och ri­ven par­me­san.

Par­me­sankräm: Rör sam­man ri­ven par­me­san med crè­me fraiche. Det ska bli en tjock kräm, lätt att ske­da upp. Sal­ta och pepp­ra ef­ter smak.

2 3

KLASSIKER. ”En­kelt och sagolikt gott där man kan va­ri­e­ra till­be­hö­ren hur man vill. Jag kom­bi­ne­rar den så här med fin häng­mö­rad rygg­biff”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.