Cho­klad­tryf­fel­tår­ta med sal­ta ko­la­popcorn

Leva & Bo - - Perfekt Bjudmat -

8–10 por­tio­ner • cho­klad­tryf­fel­tår­ta • 150 g smör • 3 dl strö­soc­ker • 1 dl ka­kao • 2 tsk va­nilj­soc­ker • 2 dl ve­te­mjöl • 2 ägg Sal­ta ko­la­popcorn: • 1 ½ dl visp­gräd­de • 2 ½ dl strö­soc­ker • 100 g kallt smör, i tär­ning­ar • ½ tsk flingsalt • 100 g popcorn, 1 på­se el­ler 2 dl opop­pa­de popcorn Sätt ug­nen på 175 gra­der. Smörj och mjö­la en spring­form och pud­ra li­te va­nilj­soc­ker i bot­ten. Smält smö­ret i en ka­strull.

Till­sätt al­la tor­ra in­gre­di­en­ser och rör ner äg­gen. Rör till en jämn glan­sig smet. Häll upp i for­men och ställ in på ned­re de­len av ug­nen i 20 mi­nu­ter. Ta ut ka­kan och låt sval­na. Sal­ta popcorn: Värm upp gräd­den på svag vär­me i en ka­strull. Det ska inte ko­ka. Mät upp sock­ret i en an­nan ka­strull och värm på me­del­hög vär­me tills det bör­jar smäl­ta kring kan­ter­na. Rör för­sik­tigt tills allt soc­ker har smält och fått en gyl­len­brun färg.

Till­sätt smö­ret i det smäl­ta sock­ret och rör om tills smö­ret har smält. Till­sätt se­dan för­sik­tigt den var­ma gräd­den, li­te i ta­get, och rör tills bland­ning­en är helt slät. Till­sätt sal­tet och sma­ka av. Sänk ugns­vär­men till 150 gra­der. Pop­pa popcor­nen i micron en­ligt an­vis­ning­ar­na på pa­ke­tet al­ter­na­tivt pop­pa dem i en ka­strull.

Häll ut popcor­nen på en plåt med bak­plåts­pap­per. Ring­la över cir­ka 1–1 ½ de­ci­li­ter ko­las­ås och blan­da om med hän­der­na så att al­la popcorn täcks. Ställ in i ug­nen och låt stå i cir­ka 15 mi­nu­ter.

Gar­ne­ra tryf­fel­tår­tan med al­la popcorn. Det ska bli ett maf­figt berg med ka­ra­mel­li­se­ra­de popcorn up­pe­på.

Ring­la över res­te­ran­de­ko­las­ås över tår­tan och ser­ve­ra till­sam­mans med lätt­vis­pad gräd­de el­ler va­nilj­glass.

1 2

3 4 5 6 7 8

9 10 11

DRÖMGOD. ”Cho­klad­tryf­fel med ka­ra­mel­li­se­ra­de popcorn och salt ko­las­ås. Väl­kom­men in i cho­klad­him­len!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.