Vil­ken slags sprej an­vän­der man?

Hej! Gillar er tid­ning! Jag läs­te LEVA&BO num­mer 15 att man kan spre­ja gam­la lampskär­mar i tyg. Vad är det för sprej man an­vän­der? Det vo­re kul att för­sö­ka!

Leva & Bo - - Fråga Oss - SIV

De har an­vänt helt van­lig sprej­färg som är en per­ma­nent färg för in­om- och ut­om­hus­bruk. Ty­värr kan det va­ra svårt att få fär­gen jämn när man spre­jar på tyg och så blir ju lampskär­men li­te mör­ka­re när man fär­gar den! Men det kan ab­so­lut va­ra värt att pro­va på gam­la skär­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.