Var finns ta­pe­ten?

Hej! Jag såg en så fin ta­pet i LEVA&BO num­mer 15. Den finns på om­sla­get samt i re­por­ta­get Mixa ljuv­li­ga ny­an­ser av blått. Var hit­tar jag ta­pe­ten och vad he­ter den? Tack på för­hand! Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - CA­RO­LI­NA

Den som­ri­ga ta­pe­ten med blom­möns­ter finns i kol­lek­tio­nen Gra­ce­ful living från Borå­sta­pe­ter, 419 kro­nor per rul­le.

BLÅTT I FOKUS. Gra­ce­ful living är en klas­sisk, ele­gant ta­pet­kol­lek­tion som ska­par en be­hag­lig käns­la i rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.