”Jag äls­kar sa­ker med pa­ti­na”

I fa­mil­jen Ek­bäcks 30-tals­vil­la i Näs­sjö är in­red­ning­en i stän­dig för­änd­ring. Med sa­ker som pas­sar bra till­sam­mans går det snabbt att för­nya käns­lan hem­ma med enk­la me­del. Här bor:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Jac­que­li­ne, 32, Kristo­fer, 36, och Gabri­el, 2. Mam­ma­le­dig stu­dent, Kristo­fer är psy­ko­log. Fun­kis­vil­la från 30-ta­let på 154 kvadrat­me­ter i Näs­sjö.

Gör: Hem­met:

1 ART DECO

Det vack­ra art deco-bor­det som står vid väggen i all­rum­met är ett bil­ligt lop­pis­fynd.

2 BARNRUM

Lek­hör­nan lig­ger in­till var­dags­rum­met. Mi­ni­kök från Ikea, vi­trin­skåp från Jysk, mat­ta från Ferm living. KÖ­KET

”Vi slog ihop två bord till ett.” Tav­lan Bok­stä­ver­nas ana­to­mi av Björn Johansson.

3 FÖRVARING Det plats­bygg­da skå­pet från hu­sets be­gyn­nel­se är en per­fekt förvaring för ac­ces­so­a­rer i hal­len . VI­SA DITT HEM! Vill du ock­så vi­sa upp ditt hem i LEVA&BO? Mejla di­na bäs­ta bil­der på ditt hem, och en bild på dig själv till oss! Har du instagram? Glöm inte att skic­ka med adres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.