SOM­RIG ASSIETT

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

In­sek­ter och vack­ra blom­mor är mo­tiv på In­dis­kas nya pors­lins­se­rie Gar­de­nia, av ler­gods, assiett, 79 kro­nor, In­dis­ka.

GRAFISKT. Kudd­fo­dral i bo­mull och lin­ne med gra­fis­ka möns­ter. FJÄD­RAR. Kudd­fo­dral i bo­mull och lin­ne med lek­ful­la fjäd­rar i vack­ra fär­ger. PÅ TA­PE­TEN. Form­gi­var­na Ma­ria Berg­ström och Jo­han­na Örn har bland an­nat de­sig­nat en ta­pet­kol­lek­tion till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.