JA­PANSKT I GRÅTT

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Sta­pel­ba­ra Ha­sa­mi por­ce­lain finns nu i en grå­g­la­se­rad ver­sion. Se­ri­en är de­sig­nad av Ta­kuhi­ro Shi­no­mo­to på Tor­to­i­se ge­ne­ral sto­re i Los Ang­e­les. Den till­ver­kas i den ja­pans­ka pors­lins­re­gi­o­nen Ha­sa­mi, en­ligt tra­di­tio­nel­la me­to­der som går till­ba­ka till Edo-pe­ri­o­den, från 92 kro­nor, Ty­peo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.