NYA FÄR­GER PÅ FA­VO­RIT

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Sof­fan Le grand air från De­co­ti­que finns nu i nya tren­di­ga fär­ger. Lin­ne­ty­get Bre­ra lin är fram­ta­get av brit­tis­ka De­sig­ners guild. Här är sof­fan klädd i fär­gen Green pe­ar, 18 995 kro­nor, De­co­ti­que.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.