In­re­der med sob­ra fär­ger

Ål­der: Fa­milj: Bor: Gör: Ak­tu­ell:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

34. Sam­bo. Mal­mö. Pro­gram­le­da­re. Med tv- ­ pro­gram­met ”Vem bor här?” som sänds på SVT1 mån­da­gar kloc­kan 20.

PLA­NE­RAR RE­NO­VE­RING. Malin Ols­sons näs­ta hem­ma­pro­jekt är att byg­ga bal­kong och att gö­ra om i var­dags­rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.