”In­red­ning är som te­ra­pi”

Här bor:

Leva & Bo - - Utemöbler -

Tina, 30, och An­ders Tho­mas­son, 32. Tina ar­be­tar som för­s­kol­lä­ra­re och An­ders i glas­in­du­strin. Bo­stads­rätt från 1930-ta­let, 49 kvadrat­me­ter, på Hi­sing­en, Gö­te­borg. @49kvadrat.

Gör: Hem­met: Instagram:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.